لیگ جهانی والیبال

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

پروپوزالمشاوران تهران

از مهم ترین اصلی ترین ارکان کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به مفهوم توصیه است. یک پروپوزال شبیه نقشه و ماکت یک ساختمان است که پیش از شروع آن ساختمان طراحی شده تا برترین زوایای ممکن از اجرای عملیات تولید و ساخت را در اختیار مهندسین قرار دهد. به این ترتیب یک مهندس ساختمان با نگاه به این ماکت می تواند نقشه ساختمان را در ذهن مجسم نماید . این همان تعریف درست دقیق از پروپوزال است، نقشه انجام تحقیق جهت عملیاتی کردن یک پروژه تحقیقاتی. حال این پروژه می تواند یک طرح تحقیقاتی وسیع در سطح یک منطقه یا کشور باشد یا یک انتها نامـه ی کارشناسی ارشد. چنین به خاطر داشته باشید که یک پژوهشگر جهت تامین اعتبارات مالی لازم جهت عملیاتی کردن طرح ضروری است هدف از پروژه تحقیقاتی خود را در قالب پروپوزال به افرادی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند، تحویل دهد.
چنانچه چه که اکثرا روند انتخاب موضوع نگارش پروپوزال با سرعت طی می شود ولی توجه به این نکته ضروری است که پروپوزال دقیق، درست و منطقی می تواند محقق را از چالش ها موارد بعدی در مسیر انجام انتها نامـه نجات دهد، پس خوبتر است برای نگارش پروپوزال صرف بکنید . پروپوزالی که به طور دقیق روشن کامل نگارش شده می تواند تا 50 درصد از انجام یک انتها نامـه باشد چرا که ابهامات سردرگمی های دانشجو در حین انجام انتها نامـه به دلیل نگارش دقیق همه مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است. مد نظر داشته باشید که پروپوزال صرفا پیش نویس از انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی است بر طبـق فرضیات علمی استنتاجات تحقیقاتی است در آن با ارزیابی سوابق کار ها مطالعات قبلی نتایج ابه احتمال زیاد لی حاصله از انجام انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی بیان می شود. بهتر است تا میزان مطلوب بودن یک پروپوزال بعد از تکمیل آن قبل از ارائه به سازمان مرور ارزیابی شود. شرایطی لازم است تا شما بتوانید این مراحل را بدون نقص طی بکنید ولی باید به یاد داشته باشید که مراحل شرح داده شده در زیر جهت همه پروپوزال ها صدق نمی نماید به صورت کلی است .

به عنوان مثال در برخی از پژوهش ها مانند پژوهش توصیفی نیاز به نگارش فرضیه ناست پس در نتیجه شرایط مربوط به فرضیه ذکر شده نیازی به اعمال ندارد. جهت انجام پروپوزال و انتها نامـه ای پیشرفته نکات زیر را در نظر بگیرید. به طور کلی از دید اصول های علمی پروپوزالی مطلوب است که شرایط زیر باشد:
شرایط ضروری یک پروپوزال مطلوب

1- مورد پروپوزال :
تحصیلات تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
موارد بیان شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
موضوع به هیچ عنوان دوباره تکرار ی نباشد.
نیز خوانی مورد پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
منابع لازم مانند بودجه و تجهیزات جهت پژوهش آماده شده باشد.
زمان بیان شده جهت پژوهش دقیق باشد.
نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
از نظر فرهنگی اجتماعی مورد قبول باشد.
2- عنوان پروپوزال :
پروپوزال از نظر نگارشی می بایست بدون هیچ ایرادی باشد.
عنوان باید معرف مفهوم کلی نهایی پژوهش باشد.
وضوح عنوان
مختصر بودن عنوان
عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
معین کردن وقت و محل انجام پژوهش
عنوان پروپوزال به سوالات ی از قبیل چه کسی و چه چیز و... جواب داده باشد.
در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
عنوان بایستی به دو زبان انگلیسی فرسی به صورت همزمان نوشته شود.
3- بیان مسئله :
مساله به روشنی تعریف شده باشد.
اثرات ناشی از مساله توضیح داده شده باشد.
شرح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می نماید .
توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
حد حدود مسئله شرح داده شود.
اطلاعات بایستی از عمومی به اختصاصی از کل به جزء تدوین شود.
مسئله بیان شده می بایست نو و مستند باشد.
دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
سازمان ها و اشویِژگزینشه ذینفع ذکر شوند.
پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
دلیل متمایز بودن پژوهش بابقیه پژوهش ها نام برده شود.
هدف پژوهش به صورت کامل بیان شده باشد.
4- اهداف، فرضیه موارد پژوهش
اهداف کلی آرمانی معین شده باشد.
اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
هدف های مخصوص پروپوزال می بایست قابل اندازه گیری باشند.
فرضیه ها بایستی به شکل گزاره های جهت دار بیان شوند.
فرضیه ها به شکل عبارت خبری و بدون ابهام بیان شوند.
سوالات پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
رابطه بین چند متغیر توسط پرسشها بیان شود.
در ازای هر اهداف اختصاصی پرسش پژوهشی تعریف شده باشد.
5- اندازه گیری متغیر ها اندازه گیری آنها :
متغیرها از دید عملیاتی و نظری بیان شده باشند.
در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
منظور پژوهشگر توسط معرفی عملیاتی کلمه ها بیان شود.
متغیر ها به صورت علمی قابل سنجش معین شده باشند.
تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
مقیاس سنجش تمام متغیر ها معین باشد.
نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.
6- نوع پژوهش :
نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
نوع پژوهش بر پایه اجرای آن معین شود.
نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.
7- روش پژوهش :
آموزش پژوهش بایستی وهله به وهله شرح داده شود.
افعال مربوط به کار ها باید به زمان آینده شرح داده شود.
انطباقروش پژوهش و نوع پژوهش باید رعایت شود.
8- جامعه پژوهش :
دقت در تعریف جامعه پژوهش
دقت در ملاک انتخاب نمونه
جامعه باید برخوزدار از ملاک های گزینش باشد.
9- نمونه پژوهش :
شیوه های نمونه گیری معین باشند.
روش های محاسبه اندازه نمونه معین باشند.
شرح دقیقآموزش گزینش نمونه
نمونه تعیین شده می بایست معرف جامعه باشد.
10- محیط پژوهش :
محیط پژوهش کاملا معین باشد.
معین بودن حدود محیط پژوهش
11- وسائل گردآوری و روشهای تحلیل داده
وسائل های گردآوری داده می بایست معین باشد.
وسائل مورد اسفاده باید متناسب با نوع پژوهش باشد.
وسائل مورد استفاده باید متناسب باروش پژوهش باشد.
شیوه ارزیابی وسائل معین باشد.
جزئیات مراحل گردآوری داده معین باشد.
معین کردن نحوه تحلیل داده ها در پژوهش
12- مرور قبلی ه پژوهش :
ژورنال ها باید حاوی رتبه علهستند .
ترتیب مطالب بر طبـق تاریخ انتشار
نقد کامل مقالات ارتباط با موضوع پژوهش
اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.
13- محدودیت های موجود در پژوهش :
از محدودیت های احتمـا لی نام برده شود.
در صورت امکان محدودیت امکان پژوهش وجود داشته باشد.
14- پیش بینی زمان :
وهله بندی صحیح پژوهش
تناسب وقت پیش بینی با نوع پژوهش
ترس و نگرانی یم گانت چارت جهت مراحل پژوهش
15- محاسبه نرخ ها
تفکیک هزینه های پژوهش بر اساس مراحل
تناسب بین نوع پژوهش و هزینه ها
درج نرخ ها در بالای ستون مربوطه
16- منبع گزارش پایانی :
تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
درج منابع در انتهای گزارش
تنوع کافی منابع
مصرف از منابف انگلیسی و فارسی

  • فرشید گده